Det bidde en liten 50-årsmiddag på AG i går kväll. Nu har man ena foten i graven, men det var det värt!

Erik boosted

I'm sorry, a hockey roguelike game? Are they like, directly targeting me? I feel like I should be searching my office for cameras.
---
RT @tychobrahe
Hockey is an incredible hook for a Roguelite.
kickstarter.com/projects/tapet
twitter.com/TychoBrahe/status/

Jag har inte bott här på en halv livstid, men Borlänge är på något vis ändå alltid hemma. Tar en kvällspromenad över de nysådda fälten.

Tillbaka på Hemma hos Dong. Välförtjänt efter förmiddagens träningspass.

Trevlig fredagsmiddag på 85 kvadrat tapas med piroger, kielbasa och andra polsk godsaker.

Lite blodpudding, Jansson, gammelknas ost, tjockbulla, gubbröra mm. Det mesta fick inte plats i bild. 😋

Show thread

Avslutning på Kagges Sillkrog. Det här är praktiskt taget stammisstället. Mer mat på väg.

Show thread

Jag gillar Mastodon för det får mig att tro att alla delar min musiksmak.

Be More Kind

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!